To kjøretøy i E6-tunnel skapte lange køer i rushtrafikken