Gjør store investeringer – her har de bygd et helt nytt anlegg

foto