Leiekontrakten går ut - nå ser de seg rundt etter nye lokaler