Her gjør Eli sitt livs kast og får stor jubel fra bygdas ungdom