– Mange eldre opplever dette som utfordrende

foto