Forsvaret leter etter personer som er nektet tjeneste

foto