Semitrailer med sand veltet: Flere hundre liter olje ble liggende på bakken

foto