Her følger de behandlingen av saken fra tilskuerplass: – De kunne gått inn for planen