Alvorlige tema og utfordringer i kø for helseminister Ingvild

foto
MINISTERBESØK : F.v. Direktør Stig A. Slørdahl (Helse Midt-Norge) kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås (Helse Midt-Norge), assisterende fagdirektør Ragnhild Johansen (Helse Midt-Norge), departementsråd Cathrine Lofthus, Kristin Jenssen (Stjørdal Arbeiderparti), statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, klinikkleder Arnt H. Moe (HNT), sykehusdirektør Tor Åm (Helse Nord-Trøndelag), statsråd Ingvild Kjerkol, avdelingsleder Ann-Inger Leirtrø (DPS Stjørdal/Helse Nord-Trøndelag), avdelingsoverlege Roy Huse (DPS Stjørdal/Helse Nord-Trøndelag). Foto: Line Mette Finnøy