Ville kjøpe aksjer for 43 millioner i Trønderenergi, men endte opp med å kjøpe for 15

foto