Ville kjøpe aksjer for 43 millioner i Trønderenergi, men endte opp med å kjøpe for 15

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) orienterte kommunestyret om kjøpt av aksjer i TrønderEnergi. Foto: Jan Erik Sundøy