Må velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt

foto