Forretningstomta på nordsida av Torgkvartalet er lagt ut for salg. Kommunen vil ha minimum 25 millioner kroner for tomta.

– Tomta ble lagt ut på nettet nå i første omgang. Over påske starter vi mer aktivt med selve salget, sier Nils Borgar Husby i Heimdal Eiendomsmegling, som har salget.

Stjørdal kommune, som tomteeier, har i flere år vært ivrig på å selge denne tomta i Stokkmovegen, tomta mellom Moheimbygget og Torgkvartalet, arealet som i dag brukes til parkering.

Tomta er i vest en del av innramminga av parken som kommer på Husbyjordet og K\kulturhuset i øst, Kimen som for lengst har reist seg.

Venter i spenning

Ytterligere to tomtearealer har kommunen mot nord på Husbyjordet, på den ene har politikerne i Stjørdal tiltenkt hotellvirksomhet, et signalbygg på minimum 15 etasjer.

Det vil si dobbelt så høyt som tomta Husby nå har lagt ut for salg, seks etasjer setter lokalpolitikerne som øvre grense for bygget som skal reises på østsida av Stokkmovegen.

Mange venter nå i spenning på interessen for dette salget.

– Jeg mener det er 3-4 år siden vi fikk salgsoppdrag på denne tomta. Men som vi forstår. Det ble ikke noe resultat av det, sier Husby.

Overtok salget

Han overtok salgsoppdraget fra Eiendomsmegler 1, som heller ikke fikk solgt tomta.

– Tomta ble nok lagt ut for tidlig den gang. For mye var uklart med tanke på utviklinga av hele området. Nå er det annerledes. Kulturhuset er på plass, parkeringsanlegget er under bygging, og etasjehøyde på bygget på tomta er klar. Nedkjøringsrampe til P-anlegget i øst er der, og i vest også er det regulert for nedkjøring. Så det er mye mer avklart foran salget som nå er satt i gang, sier Husby.

Det gjenstår å avklare hva kommunen vil bygget skal fylles med. Det handler om politikerne vil ha bolig i to, tre eller fire av de øverste etasjene, og om hvor mange etasjer som skal være til næring.

Dette spørsmålet vil bli avgjort undervegs i salgsprosessen.

Travelt

Stjørdal kommune har det travelt med å få solgt denne tomta, i sammenheng med parkeringsanlegget som er påbegynt på arealet øst for tomta.

Nedkjøring til parkeringskjelleren er klar i øst. Men nedkjøringsrampa i vest har ennå åpning for to alternativer, ei i Sandgata og ei nord mot Moheim.

Går salget raskt nok, noe varaordfører Ole Hermod Sandvik har uttalt at han ønsker, kan det høyst sannsynlig ende med at rampa i Sandgata blir valgt.

– Det beste alternativet, sier Sandvik.