Stjørdalsparet lurte NAV i fire år. Kvinnen fikk utbetalt til sammen 713.742 kroner i stønad som hun ikke hadde rett til. Nå må paret i fengsel.

Begge møtte i tingretten forleden. Kvinnen som er i slutten av tjueåra, var siktet for trygdebedrageri. I løpet av de fire siste årene hadde hun fått utbetalt over sju hundre tusen kroner i forskjellige stønader som enslig forsørger.

Samboeren som er midt i tretti-åra, hadde meldt flytting til en annen adresse. Hensikten var at det skulle framstå overfor NAV som om paret ikke lenger bodde sammen og at kvinnen var alene om omsorgen for barna deres.

Paret møtte i hver sin rettssak i tingretten forleden. Begge la kortene på bordet og erkjente straffskyld. Begge innrømmet at de hadde gitt feil opplysninger til NAV.

I domspremissene peker tingretten på at trygdesystemet vårt i stor grad er basert på tillit til den enkelte bruker. Misbruk av systemet, fører til store tap for samfunnet.

– Allmennpreventive hensyn tilsier at det skal reageres strengt på denne type bedrageri, skriver retten.

Konklusjonen ble fengsel i åtte måneder for kvinnen. Retten legger vekt på det øye totalbeløpet hun fikk utbetalt. Mannen ble idømt fem måneder. To måneder ble gjort betinget slik at stjørdalsmannen ikke trenger å sone mer enn tre måneder av straffen.

I retten argumenterte begge med at hensynet til barna gjorde det veldig vanskelig å sone lange fengselsstraffer. Retten tok ikke hensyn til det.

Det vil sjelden passe for noen å sone fengselsstraff, skriver retten i domspremissene.

I denne saken har barna to omsorgspersoner. Retten forutsetter at samboerne ikke må sone på samme tid slik at barna til enhver tid får ha en omsorgsperson i frihet.