Frigården i Lånke er nå bokstavelig talt klappet og klart til å ta imot Agrisjå 2017 og Landsskytterstevnet 2018, selv om arealet ble testet allerede under årets VM i rallycross.

Selv om en del finpuss ennå gjenstår, har man nå sluttført det meste når det gjelder opparbeidelsen av Frigården som et arrangements- og forlegningsområde.  Nylig var de mest involverte samlet til en besiktigelse av området

Fornøyd med resultatet

Staten ved Forsvarsbygg er grunneier på Frigården og stabsleder Eldar Trøaasen ved eiendomsforvaltningen kan ikke annet enn å si seg godt fornøyd med resultatet. Han framholder Forsvarets interesse av å utvikle Frigården til bruk for større sivile arrangement.

- For oss er det av avgjørende betydning å ha en tett dialog med sivile aktører. I dette tilfellet har fokuset vært å utvikle infrastrukturen på området slik at Forsvaret i fremtiden ved behov kan nyttiggjøre seg av denne. Det være seg veier, oppstillingsplasser og forsyning av energi, sier Trøaasen og legger til at Forsvarsbygg har opplevd utbyggerne som profesjonelle samarbeidspartnere.

Store endringer

Det er ikke lenger enn ett år siden de første gravearbeidene kom i gang. Anleggsbas Helge Kyllo forteller at hovedarbeidene har dreid seg om masseutskifting og ny infrastruktur.

- Vegetasjon er ryddet, masser er blitt flyttet på for å utvide området og betydelig mengder pukk og andre grove masser er fylt på for å sikre at store områder nå tåler tyngre kjøretøyer. Ny hovedstrømtilførsel er på plass med nødvendige forgreninger både når det gjelder strøm, vatn og bredbånd, sier Kyllo

Prosjektet er i all hovedsak initiert og bekostet av Agrisjå og Landsskytterstevnet 2018. Nærmere fem millioner har det kostet så langt, og finansieringen har vært tilskudd, dugnad og penger fra egen kasse. Hovedentreprenør har vært E.A. Kvål.