Realf Ording Helgesen har arbeidet som fastlege ved Saksvik legekontor siden 2015 og vil fortsette der fire dager i uka.

– Jeg kommer til å ha fast kontordag på rådhuset hver onsdag, for å være tilgjengelig for kommuneadministrasjonen. Det handler om å være tilgjengelig for spørsmål, være med på møter og delta der administrasjonen har behov for rådgiving og medisinsk faglig spørsmål. Det vil også være saksbehandling fordi Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune om spørsmål som handler om smittevern og miljørettet helsevern, sier Helgesen.

Samarbeid med Trondheim

Kommuneoverlegestillingen er blitt endret.

– På miljørettet helsevern saksbehandles det fra Trondheim, men må godkjennes rent juridisk og formelt av kommuneoverlege i Malvik. Samme på smittevern. Det er et felt i fart. Det kreves å være oppdatert og følge med hva som skjer i omgivelsene. Trondheim har større tilgang med hendelser og erfaringsgrunnlag, slik at de har sett mye før og vet hva som er på gang.

– Litt annen deling enn før?

– Ja, det er en blanding av ressursspørsmål også et litt endret behov. Vi ser at i flere regioner hvor kommuner løser behovet minst like godt i et interkommunalt samarbeid. Værnesregionen gjør akkurat det samme, hvor de har flyttet de litt tyngre oppgavene ut i et felles apparat.

To år i Malvik

– Jeg startet på Saksvik legekontor i september 2015 og overtok etter Tore Bernt Woldseth. Er utdannet ved NTNU og har arbeidet i Selbu og ved St. Olavs hospital. Som fastleger flest er jeg i spesialisering i allmennmedisin.

Helgesen er vokst opp på Høylandet. Han bor i Trondheim, er gift og har to barn. Kona er også lege og jobber som vikar ved Saksvik legekontor.