Avdelingen hadde tre ansatte da Elin startet i 1998. Nå er situasjonen en helt annen

foto