Er klar over behovet, men kan ikke love gang- og sykkelvei langs E14

foto