Markabygdvegen 1036 (Gnr 24, bnr 3) er overdradd fra Kjell Endresen Wik til Svein Wik (04.06.2018)Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr 11Overdragelsen omfatter også Gnr 24, bnr 18

Hønstadvegen 62 (Gnr 35, bnr 18) er solgt for kr 1.850.000 fra Lib Eiendom as til Kaya Skarsvåg (05.06.2018)

Smebergvegen 7 (Gnr 54, bnr 101) er solgt for kr 3.750.000 fra Børge Sneisen og Cathrine Helle Sneisen til Anne Kristine Lambert (05.06.2018)

Havnevegen 213 (Gnr 57, bnr 379, seksjon 52) er solgt for kr 4.660.000 fra Hommelvik Sjøside Bolig as til Børge Sneisen og Cathrine Helle Sneisen (05.06.2018)

Grønbergssvingen 53 (Gnr 46, bnr 697) er solgt for kr 2.050.000 fra Malvik kommune til Heidi Merete Bye og Eirik Lorentsen (05.06.2018)

Lykkevegen 35 (Gnr 5, bnr 307) er solgt for kr 4.900.000 fra Per Andre Berggren til Elisabeth By og Tor Anders Kråkmo (06.06.2018)

Naustmarka 18 A (Gnr 6, bnr 238) er solgt for kr 3.990.000 fra Gudrun Eid Fremstad og Stian Lisø Fremstad til Helene Magnussen Hovland og Kåre Grønås Innvær (06.06.2018)

Øyavegen 1 (Gnr 57, bnr 11, seksjon 14) er solgt for kr 3.000.000 fra Enid Liv Irene Spets til Thorbjørn Norman (06.06.2018)

Rådyrvegen 9 A (Gnr 2, bnr 32, seksjon 2) er solgt for kr 5.050.000 fra Fagsnekkern Robert Hilstad as til Mona Sarheim Stallvik og Parly André Stallvik (06.06.2018)

Skolevegen 20 (Gnr 5, bnr 278) er solgt for kr 4.350.000 fra Karl Woldseth til Karoline Gillebo Dragvoll og Thomas Dragvoll Jacobsen (07.06.2018)

Olav Magnussons veg 16 (Gnr 1, bnr 103) er solgt for kr 3.850.000 fra Leif Andre Holmen til Stine Trondsdatter og Jon Magne Kleiven (07.06.2018)

Øyavegen 42 (Gnr 57, bnr 251, seksjon 18) er solgt for kr 2.950.000 fra Arne Pettersen og Siri Hanna Pettersen til Aina Høve (07.06.2018)

Andel av Gullhaugvegen 2 A (Gnr 2, bnr 101) er overdradd for kr 1.452.818 fra Kine Aas Rogstad til Erlend Stølan Rogstad (07.06.2018)

Andel av Gnr 2, bnr 601 er overdradd for kr 1.605.782 fra Erlend Stølan Rogstad til Kine Aas Rogstad (07.06.2018)Overdragelsen omfatter også andel av Gullhaugvegen 2 A (Gnr 2, bnr 603)

Gnr 55, bnr 339 er solgt for kr 62.315 fra Petter Haave til Per Jørgen Weisethaunet og Torill Anita Hoem Weisethaunet (07.06.2018)

Duevegen 8 (Gnr 2, bnr 288) er solgt for kr 3.050.000 fra Jon Anders Risvaag og Marit Ingvaldsen Risvaag til Rikard Reese Myhre Hanssen og Maiken Skjemstad Pedersen (08.06.2018)

Saxe Viks veg 18 B (Gnr 1, bnr 132) er solgt for kr 1.300.000 fra Arca Bygg as til Eirik Dyrseth (11.06.2018)

Grim Saxeviks veg 1 A (Gnr 1, bnr 73, seksjon 2) er solgt for kr 2.540.000 fra Celina Lehn, Christian Aarstein Lehn og Christoffer Lehn til Jøran Haugan Erlandsen (11.06.2018)

Stibakken 7 (Gnr 2, bnr 263) er solgt for kr 5.000.000 fra Ragnar Sofus Sundsby til Christian Mesloe Skaiaa og Marita Mesloe Skaiaa (12.06.2018)

Forbordvegen 183 (Gnr 13, bnr 15) er solgt for kr 3.950.000 fra Geir Engan til Malin Elvsåshagen og Emil Haugen (12.06.2018)

Jamthaugvegen 21 (Gnr 1, bnr 348) er solgt for kr 3.535.000 fra Vibeke Høgsteggen til Raymond Dalgård Hansen og Eirin Bjerkan Runstrøm (12.06.2018)

Selbuvegen 511 (Gnr 65, bnr 5) er solgt for kr 2.300.000 fra Torleif Renå til Therese Svendgård (13.06.2018)

Sigurd Slembes veg 28 (Gnr 2, bnr 272) er solgt for kr 5.200.000 fra Brit Ingeborg Johnsen og Tore Bjørnulf Johnsen til Mette Hægstad og Øystein Johnsen (15.06.2018)

Vuluvegen 335 (Gnr 45, bnr 2) er overdradd fra Buaas Torolv til Marit Buaas (15.06.2018)

Vuluvegen 335 (Gnr 45, bnr 2) er overdradd fra Marit Buaas til Stav Handel og Næringspark as (15.06.2018)

Andel av Rådyrvegen 6 A (Gnr 2, bnr 42, seksjon 1) er overdradd fra Arne Harald Fodnes til Milli Oddbjørg Fodnes (15.06.2018)

Svehøgda 44 (Gnr 46, bnr 410) er solgt for kr 4.450.000 fra Willy Christiansen, Lisbeth Christiansen Johansen og Trond Johansen til Trond Schei Hansen og Camilla Kvalvik Nilssen (18.06.2018)

Havnevegen 239 (Gnr 57, bnr 379, seksjon 7) er solgt for kr 1.900.000 fra Ståle Tiller til Anne Synnøve Møller Leinum (18.06.2018)

Maivegen 9 (Gnr 49, bnr 65) er overdradd fra Carin Sund til Anniken Sund (18.06.2018)

Smebergvegen 5 (Gnr 54, bnr 99) er solgt for kr 4.000.000 fra Wanja Adriane Mollan og Tore Magnus Pedersen til Arne-Morten Olsen og Synnøve Sandvold (19.06.2018)

Grim Saxeviks veg 1 C (Gnr 1, bnr 73, seksjon 14) er solgt for kr 2.175.000 fra Kaya Skarsvåg til Christian Vangen (19.06.2018)

Hønstadvegen 70 (Gnr 35, bnr 31) er overdradd fra Rune Waage Gust og Renate Gust Waage til Øyvind Arne Waage (20.06.2018)

Smiskaret 82 (Gnr 46, bnr 159) er solgt for kr 4.680.000 fra Heidi Walstad Andresen til Stig Rune Eidem (20.06.2018)

Tyttebærvegen 21 (Gnr 47, bnr 96) er overdradd fra Olav Haugan til Irma Synnøve Kristiansen Haugan (20.06.2018)

Tyttebærvegen 21 (Gnr 47, bnr 96) i Malvik kommune er overdradd fra Irma Synnøve Kristiansen Haugan til Rannei Marie Haugan og Svein Harry Haugan (20.06.2018)Overdragelsen omfatter også Tronesvegen 306 (Gnr 6, bnr 112) i Verdal kommune

Tubavegen 3 (Gnr 5, bnr 72) er solgt for kr 4.250.000 fra Birger Nonstad til Line Evjen og Christian Ruud (21.06.2018)

Liavegen 73 A (Gnr 57, bnr 318) er solgt for kr 4.800.000 fra Benthe Meisingset til Stian Aune og Lill Tove Myrvold (21.06.2018)

Holmenkollvegen 14 (Gnr 54, bnr 31) er overdradd fra Jørgen Bostad til Karin Bostad og Roger Bostad (22.06.2018)Overdragelsen omfatter også Steinaldervegen 15 (Gnr 54, bnr 222)

Rådyrvegen 17 (Gnr 2, bnr 70) er solgt for kr 4.900.000 fra Ivar I Iversen til Ragnhild Gissinger og Hallvard Aune (27.06.2018)

Lassvebergvegen 4 A (Gnr 1, bnr 664) er solgt for kr 6.490.000 fra Kjersti Wilhelmsen og Terje Wilhelmsen til Audun Hassel og Ingun Rueslåtten (28.06.2018)

Gnr 59, bnr 14 i Aure kommune er overdradd fra Johan Skipnes til Elisabeth Kristoffersen Skipnes (27.06.2018)Overdragelsen omfatter også Gnr 59, bnr 16 i Aure kommuneOverdragelsen omfatter også Trimvegen 5 (Gnr 5, bnr 179) i Malvik kommune

Kilde: Statens kartverk