Solgte bedriften - disse tre skal drive den videre

foto