Samler på gamle traktorer: «Frimerka e itj nå for mæ»

foto