Kulturhuset på Husbyjordet reises fort. I juli skal hele bygget være under tak.

– Byggingen går etter planen. Vi ligger noen dager foran skjema, forsikrer Frode Berg som er prosjektleder hos hovedentreprenør Skanska.

Politikere på besøk

Torsdag ettermiddag hadde han hele formannskapet i Stjørdal på besøk. Politikerne fikk ved selvsyn se hvor fort kulturhusbyggingen nå skrider fram. Nå er det mulig å se forandringer nesten hver eneste dag.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes sier rett ut at han er imponert over både arbeid og framdrift.

Torsdag måtte politikerne ikle seg fullt verneutstyr for å slippe til inne på byggeplassen.

Verneutstyr

– Vi setter helse-, miljø og sikkerhet veldig høyt, sier sjefsbygger Frode Berg.

Prosjektlederen slipper ingen inn på byggeplassen uten vernesko, refleksvest, hjelm og beskyttelsesbriller.

Litt foran skjema

Kulturhusbyggingen på Husbyjordet ligger noen dager foran skjema.

– Sterk vind på nyåret og kuldegrader den siste uke skapte utfordringer som gjorde at vi kom noen dager på etterskudd. Men nå har vi tatt igjen det tapte, sier Frode Berg.

Trappes opp

Han har nå mellom 70 og 80 medarbeidere på plass på Husbyjordet. Utover våren trappes aktiviteten kraftig opp.

Målet er at kulturhusbygget og kirka skal være reist og under tak til juli måned.

Etter sommerferien trappes aktiviteten ytterligere opp. Da vil samtlige byggfag være representert på byggeplassen.

– I den mest hektiske fasen i høst vil vi ha mellom 150 og 200 personer i sving her, sier Frode Berg.

Vil se konturene

I juli måned vil konturene av kulturhuset på Husbyjordet være synbare for alle som ferdes i området.

Etter sommerferien starter monteringen av strekkmetall-gitteret som skal kle fasaden på kulturhuset. Til jul vil det meste av byggearbeidene på selve bygget være ferdige. Men det blir fortsatt hektisk innendørs.

Etter planen skal kulturhuset være komplett og ferdig 21. mai neste år.

400 millioner

Også økonomisk går kulturhusbyggingen etter planen, forsikrer prosjektleder Frode Berg.

Den opprinnelige kontrakten var på 382 millioner kroner for selve huset. I løpet av de siste ukene har kulturhusselskapet SKU og Skanska blitt enige om tilleggsarbeider som gjør at kontraktsummen blir 400 millioner.

– Det skyldes ikke at budsjettet sprekker, men at SKU har valgt å bestille noe av innredningen hos Skanska i stedet for andre leverandører, presiserer stjørdalsordfører Ivar Vigdenes.

Et eksempel på slike leveranser er audiovisuelt utstyr til kulturhuset.

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes og resten av formannskapet var på kulturhusbefaring hos Skanska og prosjektleder Frode Berg på Husbyjordet. Foto: Jan Erik Sundøy