Etter 20 år med Olav Engelbrektsson på Steinvikholmen, blir det en pause i rekken av oppsetninger til neste år. Operaen kommer tilbake med ny regissør og ny regi i 2015.

– Det er styret i Opera Trøndelag som har tatt denne avgjørelsen. Vi jobber med å skaffe ny regissør til Olav Engelbrektsson i 2015, i tillegg til at vi ønsker å gjøre noe med de ytre rammene til oppsetningen, sier operasjef Randi Spets.

Passer bra

Ronald Rørvik gir seg som regissør for Olav Engelbrektsson etter 15 år i stolen.

– Det er på en måte på tide å gjøre dette grepet nå etter at vi har gjennomført et vellykket jubileumsår, med den flotteste oppsetningen av Olav Engelbrektsson noen gang. Vi har greid å utvikle oss hvert år, der vi har skapt ny regi ved å ta inn nye talenter innenfor sang og dans, ved å lage nye amatørroller og ved å gjøre scenografiske grep. Nå er det på tide at vi får gjennomført en større endring. Det gjør vi med å sette inn ny regissør.

– Har dere noen ny i kikkerten?

– Det er det for tidlig å si noe om. Men det jeg kan si er at det er utfordrende å finne en god operaregissør. Det er noe annet å være regissør for en opera enn et spel for eksempel.

– Vil det bli store endringer i operaen fra sånn vi kjenner den i dag?

– Det er det opp til ny regissør å finne ut av. Det kan bli store eller mindre endringer. Den nye regissøren vil få frihet til å sette sitt preg på operaen, men det er fremdeles jeg som er kunstnerisk ansvarlig som operasjef, sier Randi Spets.

Stor aktivitet

Selv om det ikke blir en ordinær oppsetning av Olav Engelbrektsson, vil det bli stor operaaktivitet i Stjørdal til neste år.

– Det hele starter med vår oppsetning i forbindelse med grunnlovsjubileet. Det er en nyskrevet oppsetning som gjøres i kinoen i februar/mars neste år. Det er operaskolen som er basis i oppsetningen, men vi har med en stjernespekket solistrekke i tillegg til våre egne. Trond Halstein Moe, Kristian Krokslett, Vigdis Unsgård og Nina Sæterhaug og en mannskvartett med Lars Eggen i spissen er blant de som vil stå på scenen sammen med operaskolen. Her vil vi presentere sangskatter i spennet fra Olav Tryggvason til John Lennon, der det hele veien handler om lands kamp om frihet. Både norske og utenlandske frihetskamper vil bli belyst.

Tryllefløyten

Opera Trøndelags store satsing til neste år vil bli en ny oppsetning av Tryllefløyten i Prestegårdshagen.

– Denne oppsetningen vil bli styrket betraktelig fra forrige gang vi satte den opp i 2010. Vi legger opp til fem forestillinger. Tre på kveldstid og to på dagen. Det vil også bli gjort en del endringer i selve oppsetningen, selv om den fremdeles bygger på Ronald Rørviks spesialtilpassede versjon til Prestegårdshagen.

– Har du noen av rollene klar?

– Are Hembre gjør comeback i rollen som Monostatos. Han hadde den i 2010 også, så det blir spennende å høre han i samme rolle tre år senere og med ny erfaring bak seg. Det er også klart at Espen Langvik, som er nasjonaloperaens fremste baryton, skal bekle rollen som Papageno. Resten får vi komme tilbake til etterhvert, sier operasjefen.

Operauka

Operauka åpner ellers med Prins Orlofskys byggeball på kulturhustomta.

– Der er to av solistene klare. Det er Eli Kristin Hansveen og Eir Inderhaug. Operauka vil også inneholde et gjestespill med Barberen i Sevilla. Det er «Opera di setra» fra Tylldalen, med Lars Eggen i spissen, som kommer med det. En artig og forkortet versjon av operaen. Operauka avsluttes med det vi har kalt «Tribute til Olav Engelbrektsson». Dette blir en festkonsert som vil foregå innenfor murene på Steinvikholmen. Her vil det bli flere utdrag fra Olav Engelbrektsson fremført av flere solister og operakoret. På denne måten tar vi vare på Olav Engelbrektsson i et år der vi tar pause fra selve hovedoppsetningen, sier Randi Spets.