Stjørdalingen Helge Larsen vurdere å gå rettens veg for å dokumentere at han vant budrunden om Saltøya.

– Jeg gjør nå et utspill etter oppfordringer fra flere kompetente personer som har sett på salgsprosessen. De peker på et viktig dokument i denne sammenheng – Fellesforbundets protokoll med styrevedtaket som må si noe om aksept eller ikke av mitt bud som det høyeste etter at budrunden var over den 15. oktober, sier Helge Larsen.

Vil se protokollen

15. oktober ble budrunden om Saltøya stoppet. Larsen hadde da det høyeste budet på 5.050.000 etter at trekløveret Frode Revhaug, Jon Petter Hernes og Øyvind Løvrød stoppet på 5 millioner akkurat. Larsen så da seg sjøl som vinner og eier av Saltøya.

Saltøya ble den 15. oktober også fjernet fra salgslistene til Eiendomsmegler 1.

Megler i Eiendomsmegler 1, Even Husby, ba om frist fram til 23. oktober kl 1200 for å avklare budrunden med Fellesforbundet.

– I denne sammenheng er Fellesforbundets vedtak den 23. oktober, om budet, av stor interesse for meg. Så styreprotokollen fra dette møtet i Fellesforbundet ønsker jeg å se. For å se vedtaket som er gjort rundt det siste budet etter budrunden den 15. oktober. Altså hva styret sier om mitt bud som det siste i budrunden, sier Larsen.

Larsen har henvendt seg til advokat Bergem hos Eiendomsmegler 1 for å få protokollen eller utskrift fra denne.

Åpnet budrunden

Det Larsen reagerer på er at megler Even Husby åpnet budrunden igjen den 23. oktober. En budrunde Larsen ikke hadde forventet, og som trekløveret Hernes, Revhaug og Løvrød vant, trekløveret som ga seg den 15. oktober.

– Jeg har den klare oppfatning av at styret i Fellesforbundet trengte fristen fram til 23. oktober for å få behandlet mitt bud, si ja eller nei. Isteden får jeg henvendelse fra megler like før fristen jeg har satt til klokken 1200 har gått ut, beskjed om at budrunden er igangsatt igjen og at trekløveret har bydd over mitt bud. Det er dette jeg reagerer på, og som jeg vil ettergå. Og jeg håper jeg får kopi av styrevedtaket i Fellesforbundet.

– Hva om du ikke får det?

– Jeg venter nå først for å se om jeg får utskriften. Hvis ikke vurderer jeg sterkt å gå videre med saken. I en rett skal det være mulig å få protokollen framlagt gjennom en provokasjon, sier Helge Larsen.

Får se protokollen

Eiendomsmegler 1 opplyser til Stjørdalens Blad at Larsen sist torsdag fikk tilbud om å se protokollen, som ligger hos Eiendomsmegler 1. Hvis Larsen møter opp hos megleren, får han lese protokollen, men han får ikke en kopi eller utskrift av den.

Så langt har ikke Helge Larsen benyttet seg av dette tilbudet.