Har fått bekymringsmeldinger: – Området er blitt et tilholdssted for rotter

SVs Morten Harper tar opp forurensingene i Evjegrøfta like øst for sentrum av Stjørdal med ordføreren i kommunestyret. Foto: Jan Erik Sundoy