Har fått bekymringsmeldinger: – Området er blitt et tilholdssted for rotter

foto