Toppverv i Kristelig Folkepartis Ungdomsorganisasjon

Edvard Kunzendorf fra Malvik skal lede det internasjonale arbeidet til Kristelig Folkepartis ungdom.