foto
14 år gammel hadde hun mistet en bror og sin mor. Foto: Richard Bakken

– Jeg ble fortalt at det beste landet å bo i er Norge