Når kommunen ringer og varsler, har de én time på seg til å være klar