Kraftig vind og høye bølger er på vei: Nå kommer den første høststormen