Riksteatret sikter inn 50 turnéstopp med «Detektimen»-musikal