Har gjort funn av død person: – Antar at det er den savnede