Rykket ut til kollisjon i kryss – en av bilene skal ha brutt vikeplikten