Mange uhell i juletrafikken på «den store bulkedagen»