Stor misnøye: – Dette var som forventet. Vi snakker om indrefileten, og det vet alle