Rettet krass kritikk etter klagestorm. Nå tar selskapet grep og beklager det som har skjedd