Skolebuss skled av veien og ble stående bom fast i snøen