Marit Arnstads søster innstilt som ordfører i Stjørdal