Her har de fått klarsignal til bygging av «ny bydel» med inntil 50 boliger

Slik planlegges det nye rekkehusfeltet ved Kvislabakken. Utbyggingsområdet ligger mellom Vassbygdvegen og Gråelva. Fabrikken til Graabræk Mølle til venstre i skissen. Foto: PK arkitekter