– Jeg er kjempeglad! Utdanning er viktig, og vi i Redd Barna i Stjørdal støtter et utdanningsprogram i Guatemala. Her legger vi til rette for at barn som må jobbe, også kan få utdanning og gå på skole. Det er dette programmet disse pengene vil bli brukt til, kunne Målfrid Størseth fra Redd Barna i Stjørdal fortelle da hun i går mottok gaven på 800 kroner fra tillitselev Sunniva Husås.

Lærer Anders Krieg forteller at klassen i flere år har hatt en ordning der de har sendt penger til SOS barnebyer. Men nå er denne ordningen avviklet ettersom klassen blir oppdelt når elevene fra neste år går over i ungdomsskolen.

– Men vi har hatt en klasse-kasse. Etter at vi nå er ferdig med klassetur og andre ting, har klassen bestemt at restbeløpet skal gå til Redd Barna. vi ønsker at pengene skal gå dit de trengs, sier klassestyrer Anders Krieg.

Related content