Hvis en person som blir hentet opp av sjøen har sluttet å puste, er det livsviktig å starte opp hjerte- lunge redning. Det er ikke nok å bare ringe ambulansen. Når den er på plass i løpet av kanskje fem – ti minutter, kan det ofte være for sent.

– Ved en drukningsulykke må folk som er til stede starte førstehjelp med en gang. Tavla kan brukes som en veiledning om hvordan en går fram. Selv om man en føler seg ukyndig, må man bare prøve så godt man kan. For de første sekundene og minuttene er helt avgjørende, sier Marit Bjerkås i Stjørdal Røde Kors Hjelpekorps.

@Mtitt: Storvika og Hellstranda

@Tekst:En tilsvarende tavle som den i Storvika, er også satt opp på Hellstranda.

– Vi håper selvsagt ikke at det skal bli bruk for noe livredning. Men det vi håper med å sette opp tavla, er at folk våkner litt og tenker at dette kan det være lurt å kunne noe om, før noe skjer. På tavla står det også viktige telefonnummer, sier Bjerkås.

@Mtitt: Sjøvettdag for ungdom

@Tekst:Senere i sommer, nærmere bestemt 18 august, arrangerer hjelpekorpset «Trygg sommer» i Storvika. Det er en åpen dagssamling for ungdom mellom 12 og 16 år.

– Røde Kors vil holde slike sjøvettdager flere steder i landet, og i Stjørdal skal vi blant annet ha besøk av redningsbåt fra Værnes lufthavn, som blant annet vil demonstrere bruk av vester og flytedrakt. Vi setter opp løype med poster. Vi skal ha med kano, eventuelt robåt og snakke om båtvett. Til slutt, før vi griller og koser oss, skal deltakerne selv få være med på en realistisk øvelse. Blant annet prøve å redde en person i vannet, forteller Bjerkås. Hun nevner med det samme Røde Kors starter opp en egen ungdomsgruppe i Stjørdal til høsten.

Related content