– Vi klarer ikke å gi et fullverdig tilbud til alle

foto