Det over 100 år gamle pakkhuset ved Skatval stasjon fikk deler av taket revet av i orkanen som herjet torsdag.

Halve taket på den en sida ble revet av, med bølgeblikket og takkonstruksjonen under.

Mange hundre kilo

Seksjonen som nå ligger på bakken veier mange hundre kilo.

– Det må ha vært sterke krefter. At det tunge taket har fløyet så langt gjennom lufta er nesten merkverdig, sier Øyvind Heimstad.

Han har de siste 10 åra leid pakkhuset av eieren Stjørdal kommune.

Verksted

En periode brukte han det til verkste for tre dreiing, mens han de siste åra har jobbet med å renovere antikke ovner.

– Stormen var jo varslet, men etter som huset er over 100 år, så trodde jeg det skulle stå noen år til, sier Heimstad.

Pakkhuset ble renovert for 10 år siden, i forbindelse med at han ble leietaker.

– Jeg jobbet på verkstedet fram til i 16-tida torsdag. Så dro jeg en tur til Levanger, og da jeg kom tilbake et par timer seinere, så var taket blåst av, sier Heimstad.

Sikret området

Vinden var veldig sterk på det tidspunktet, men han ble der for å sikre området sammen med politi og brannvesen.

– Jeg var redd for at løse takdeler skulle blåse vekk og skade noen. Huset ligger bare fem meter fra gang- og sykkelveien, sier Heimstad.

Han er glad for at det ikke er store ødeleggelser inne i pakkhuset.

– Det går bra med verkstedet, hvis vi greier å få tettet taket før det blir nedbør, sier Heimstad.

Han trenger noen dager med brukbart vær, så han får jobbet oppå taket.

– Jeg synes det er viktig å ta vare på pakkhuset, som er ett av de opprinnelige husene ved Skatval stasjon, sier Øyvind Heimstad.