Får millioner - men ikke til gang- og sykkelvei

foto