Onsdag kan du møte Nye Veier og spørre om ny E6

foto