Forleden møtte Breivik mennesker i Stjørdal som jobber med å starte egne bedrifter og utveksle nye forretningsmuligheter.

Breivik er imponert over oppfinnsomhet og pågangsmot blant gründerne som holder til i teknosenteret hos Tangen Næringspark i Stjørdal.

- Vi huket tak i Terje Breivik da han landet på Værnes og var på vei til revyfestival på Høylandet. Vi tenkte det var viktig at han som finanspolitiker og som en person som er særlig opptatt av gründere fikk møte noen av disse i Stjørdal, sier Venstres Leif Eggen.

Teknomiljø

Sammen med lokale partifeller i Stjørdal tok ham Breivik med på et møte i Tangen Næringspark.

-  Dette er folk som er genuint opptatt av å skape. Å finne opp og utvikle ting. De ser på teknologi på nye måter, sier Terje Breivik.

Han peker på at når ulike fagfolk og gründerpersoner er lokalisert sammen som i Tangen Næringspark, skjer det noe på tvers av gruppene.

- Kimen til noe nytt kan ligge i skjæringspunktet mellom disse menneskene, sier Breivik.

Vil hjelpe

Breivik fikk innblikk i at gründerne i Stjørdal tenker langsiktig. De har ett mål for øye, og det er gleden av å skape. Breivik sier seg også imponert over det verdensomspennende nettverket som stjørdalingene har bygget opp.

Nå er det 11 ulike selskaper i forskjellige faser i startgropa hos det som på sikt vil hete Tangen Teknopark.

Terje Breivik snakket om veien fram mot å gjøre livet lettere og bedre for gründerne. Dette med hjelp av økonomiske insentiver.

Breivik utfordret stjørdalsgründerne ham direkte mailer med forslag til løsninger de hadde. Spesielt med tanke på finansfeltet.

Store muligheter

Terje Breivik sier seg spesielt imponert over det Geir Paulsen og Arve Leren viste fram og planene deres.

- Stjørdal må satse mer på gründere. Både med tanke på arbeidsmarkedet i regionen og Stjørdal sin unike beliggenhet, mener stortingsrepresentant Terje Breivik.

Stortingsrepresentanten mener autonome fartøy, Induktiv ladning, teknologibyen Trondheim, Hell Arena , Flyplassen og alt dette vil få stor betydning for å øke gründermiljøene i Stjørdal.