Spesielt én gruppe er ekstra hardt rammet av dyrtiden