– Folk lager ikke oppstyr for å lage oppstyr. Det er reelle bekymringer

foto