Her lekker det 2000 liter i timen like før skolestart: – Trappeoppgangen var som Niagara falls

foto