Denne brua kan være farlig, men ingen vil betale for å fikse den: – Kommer ikke på tale at den skal rives