Jan Erik var 40 år i politiet, men følte seg ikke ferdig i arbeidslivet. Nå jobber han med noe helt annet