Politiet skrev ut 15 forelegg i kontroll på fylkesvei